Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling

Hermed dagsordenen til generalforsamling: 1.Valg af dirigent og referent2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab4. Fastsættelse af kontingentBestyrelsen foreslår at kontingent Elite udgår, og de medlemmer der p.t. har...