VARK - Vallensbæk Rulleskøjteklub

KONTINGENTTYPER

0) Der er et indmeldelsesgebyr på 100 kr.

1) Kontingentet er 400 kr./år (ingen licens og ingen speedtræning)
Motionister/begynder/lilleputter som kun kommer og træner. Motionister/begynder træner ikke med under Speed.

2) Kontingentet er 640 kr./år (licens og al træning)
Klubben betaler licens til DRsU, hvis man stiller op for klubben og ønsker det. Der kan gives tilskud til stævner.

3) Kontingentet er 1.230 kr./år (licens og al træning)
I kontingentet er indeholdt licensbetaling til DRsU, hvis man stiller op for klubben. Der er betaling for op til 5 danske stævner, hvis man er under 25 år, og 3 danske stævner hvis man er over 25 år. Der kan gives tilskud til øvrige stævner. Tilskud forudsætter, at man stiller op for VARK eller repræsenterer klubben på talent-, brutto- eller landsholdstruppen.

a) Familiekontingent fastsættes som de 2 dyreste familiemedlemmers kontingent, efterfølgende familiemedlemmer er gratis. Familiekontingentet betinger bopæl på samme adresse.

b) Bestyrelsen kan give refusion ved overflytning af licens fra anden klub.

4) Kontingentet for passivt medlemskab er 100 kr./år
Passive medlemmer har ingen adgang til at træning med VARK, men er valgbare til bestyrelsen og kan deltage i alle klubbens sociale arrangementer. Ønsker medlemmet at kunne træne med VARK skal differencen mellem kontingenter for passivt medlemskab og den ønsket kontingenttype indfries.

Regler for tilskud til stævner og ture